Ajutor Financiar Pentru Înmormântare 2023

În România, întâmpinarea unui deces poate fi o povară financiară grea pentru familia îndoliată. Însă, există un ajutor de înmormântare 2023 disponibil pentru a sprijini familiile care trec prin aceste momente dificile. Este vorba despre un sprijin financiar acordat celor care își pierd un membru de familie, indiferent dacă aceasta era asigurată sau nu.

Beneficiarii și cuantumul ajutorului de înmormântare

Ajutorul de înmormântare se acordă la decesul unei persoane asigurate, dar și neasigurate. Beneficiar poate fi o singură persoană, care să aibă calitatea de soț supraviețuitor, copil, părinte, tutore, curator sau orice persoană care dovedește cu documente că a plătit cheltuielile de înmormântare. Cuantumul ajutorului de înmormântare se ridică la 6.789 de lei în 2023 pentru pensionari și persoanele asigurate, iar pentru membrii de familie ai asiguratului ori pensionarului suma este de 3.395 de lei.

Procedura de obținere a ajutorului de înmormântare

Pentru a primi ajutorul de înmormântare, persoana care se ocupă de înmormântare poate solicita serviciile unei firme de pompe funebre, se încheie un contract și se lasă talonul de pensie ori dovada asigurării, iar societatea se ocupă de formalități. Banii se acordă în 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii la casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului, respectiv al unui membru de familie al acestuia sau instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.

Documentele necesare pentru acordarea ajutorului de înmormântare

Pentru acordarea ajutorului de înmormântare sunt necesare mai multe documente, printre care:

  • cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
  • certificat de deces (original și copie);
  • act de identitate al solicitantului (original și copie);
  • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original și copie);
  • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original și copie);
  • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt și data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
  • adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original);
  • adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.

Concluzie

Ajutorul de înmormântare 2023 este un sprijin financiar important pentru familiile care traversează momente de durere și dificultate în urma pierderii unei persoane dragi. Pentru a primi acest ajutor, este necesară depunerea unei cereri și a documentelor necesare, dar procesul este simplu și rapid. Este un sprijin esențial într-o perioadă în care familiile se confruntă cu costuri ridicate și îngrijorări financiare. Prin acordarea acestui ajutor, statul român demonstrează empatie față de cetățenii săi și își asumă responsabilitatea de a-i sprijini în momentele dificile ale vieții.