Doliu în Biserica Ortodoxă Română. Patriarhul Daniel a făcut anunțul personal: Am aflat cu mare tristețe

Parintele Dan Ion Petre a trecut în neființă. Patriarhul Daniel a transmis un mesaj pentru cel care a slujit a parohia „Pogorârea Sfântului Duh”-Militari, Protoieria Sector 6 Capitală. Părintele avea doi copii.

Mesajul transmis de Patriarhul Daniel la înmormântarea părintelui

Patriarhul Daniel a transmis un mesaj răvășitor la înmormântarea părintelui Dan Ion Petre.

„Am aflat cu mare tristețe de trecerea din această viață, după o grea sufe­rință, în seara zilei de vineri, 6 octombrie 2023, a părintelui Dan Ion Petre, în vârstă de doar 40 de ani, preot slujitor la Parohia Pogorârea Sfântului Duh -Militari, Protoieria Sector 6 Capitală” a transmis patriarhul Daniel.

Părintele Dan Ion Petre s-a născut în București, la 5 mai 1983, în familia dreptcredincioșilor Luigi și Ioana. A urmat școala primară și gimnazială în București, după care a frecventat cursurile Seminarului Teologic Ortodox „Nifon Mitropolitul” din București, pe care l-a absolvit în anul 2004. A continuat studiile teologice în cadrul Facultății de Teologie „Justinian Patriarhul” a Universității din București (2004- 2008). Le-a continuat prin cursurile postuniversitare de masterat la specializarea Pastorație și viață liturgică (2008-2010), remarcându-se ca un student silitor și evla­vios.

Tată și soț devotat, părintele Dan Ion a fost căsătorit cu doamna Gabriela Stanciu. Dumnezeu a binecuvântat familia lor cu doi copii, Irina-Maria și Spiridon-Sofian.

Ttimp de doi ani, a fost profesor de religie, în sectorul 6 al Capitalei. Dan Ion Petre a primit hirotonia în anul 2010. A fost numit preot paroh la Parohia Ariceștii Zeletin, Protoieria Vălenii de Munte. Aici a slujit timp de cinci ani. A fost apoi transferat, prin concurs, la 30 iunie 2015, la Parohia „Pogorârea Sfântului Duh”-Militari, Protoieria Sector 6 Capitală. Unde a slujit, până la acest moment al chemării sale în ceata slujitorilor din Ceruri.

Preot blând, soț devotat, tată iubitor

A obținut toate gradele clericale. Lucrarea de gradul I în preoție s-a intitulat Familia creștină între sfințenie, suferință, bucurie și speranță.

„Părintele Dan Ion Petre s-a evi­den­țiat ca un preot blând și psalt remarcabil, cântând spre slava lui Dumnezeu în mai multe coruri: Te Deum Laudamus, Amadeus, Corul Facultății de Teologie „Justinian Patriarhul și al Protoieriei Vălenii de Munte.

Părintele Dan Petre a slujit cu neostoit devotament comunitatea parohială, nelăsând să se vadă chinul cumplit datorat bolii, ci, primind pe fiecare dintre credincioși cu dragoste și multă blândețe, a pus greutățile împărtășite de aceștia la Taina Sfintei Spovedanii mai presus de propria-i suferință, pe care a dus-o cu demnitate și cu multă discreție.

Părintele Dan Ion și-a închinat viața slujirii aproapelui cu abne­ga­ție și, făcând abstracție de propria suferință, așa cum se cade oricărui slujitor al Bisericii, a împlinit, cu timp și fără timp, porunca iubirii lui Dumnezeu și a aproapelui, arătând o grijă deosebită persoanelor aflate în dificultate – bolnavi, vârst­nici, orfani, persoane aflate în nevoi -, găsind întotdeauna bucuria jertfirii proprii. Mulți fii duhovni­cești ai părintelui mărturisesc faptul că au învățat de la el să prețu­iască darul iertării și al împăcării, dar și puterea cre­din­ței și a rugăciunii” spune mesajul patriarhului Daniel.

Părintele Dan Ion Petre a fost și va rămâne în memoria tuturor celor care l-au cunoscut. A fost un păstor blând și plin de lumină, soț devotat și tată iubitor. A fost un părinte înzestrat cu darul blândeții și un duhovnic apreciat de foarte mulți enoriași, care și-au găsit în păstorul lor, liniștea și starea de rugăciune.

Condoleanțele noastre se îndreaptă către familia părintelui, îndeosebi către tânăra lui soție, Gabriela, preoteasă și mamă, trans­mi­țându-i gândul nostru părintesc de mângâiere, compasiune și întărire în fața unei suferințe atât de grele. Atât pentru ea, cât și pentru copiii ei, Irina-Maria și Spiridon-Sofian, ne rugăm Preasfintei Treimi să le dăruiască har și putere ca să biruiască durerea copleșitoare de acum.

„În aceste momente de vremelnică despărțire de preotul Dan Ion Petre, întru așteptarea Învierii de obște, suntem alături de familia îndurerată, de cei cunoscuți și apropiați părintelui, precum și de întreaga comunitate a credincioșilor Parohiei „Pogorârea Sfântului Duh”-Militari. Ne rugăm lui Dumnezeu pentru întărirea și mângâierea lor. Iar pentru sufletul părintelui Dan Ion ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Cel ce prin Înviere a biruit moartea, să-l așeze în ceata sfinților Săi slujitori, în lumina şi iubirea Prea­sfintei Treimi” a mai spus patriarhul Daniel.