Pentru un Paște mai bun – Guvernul oferă tichete pentru vârstnicii cu pensii mici

Direcția de Asistență Socială Brașov aduce la cunoștința publicului începerea Campaniei „Dar din suflet pentru seniori”, cu ocazia Sărbătorilor de Paște 2023.

13.03.2023 – 13.04.2023 este perioada stabilită pentru primirea cererilor din partea potențialilor beneficiari.

Raportat la campaniile anterioare, începând cu acest an Campania „Dar din suflet pentru seniori” are câteva noutăți, aprobate de Consiliul Local Brașov, respectiv:

valoarea tichetelor este de 200 lei/persoană/campanie;
tichetele se vor acorda pe suport electronic (carduri).
„Rămân neschimbate următoatele aspecte:

Beneficiarii sprijinului financiar sunt pensionarii care au domiciliul stabil în municipiul Brașov, au venituri de până la 1700 lei/lună, vârsta de minim 63 ani femeile sau minim 65 ani bărbații sau împlinesc vârsta până în data de 31.12.2023 inclusiv și nu au datorii față de bugetul local.

Sprijinul financiar se va acorda sub formă de tichete sociale pe suport electronic (carduri) care pot fi utilizate exclusiv pentru achiziționarea de produse alimentare;

Persoanele care îndeplinesc condițiile de eligibilitate vor depune o cerere, însoțită de următoarele documente:

-actul de identitate (CI sau BI) în original și copie;

-cupon de pensie pentru luna anterioară sau luna solicitării, în original și copie;

-împuternicire olografă în cazul persoanelor vârstnice nedeplasabile, însoțită dedocumente medicale din care să reiasă incapacitatea solicitantului de a se deplasa;

-actul de identitate al împuternicitului, când este cazul, în original și copie.

Documentele de identitate și cuponul de pensie ale beneficiarului/persoanei împuternicite, unde este cazul, trebuie prezentate atât în original, cât și în copie , iar în situația în care cererea se depune on line, documentele se prezintă în original doar la ridicarea cardurilor.

Începând cu această campanie, metodologia de acordare s-a modificat și presupune două etape:

depunerea cererii însoțită de documentele justificative, fie on line pe adresa dasbv@dasbv.ro, fie la sediul instituției;

ridicarea tichetelor electronice de la sediul DAS Brașov (fie personal, fie prin persoană împuternicită) care vor fi alimentate cu ocazia fiecarei campanii sub rezerva menținerii condițiilor care au stat la baza acordarii lor.

Important – încurajăm depunerea on line a cererilor însoțite de documentele astfel încât deplasarea la sediul nostru a persoanelor vârstnice sau a celor împuternicite să se realizeze o singură dată, la momentul ridicării cardului.

Programul de lucru cu publicul al Direcției de Asistență Socială Brașov este: luni, marți, miercuri,vineri între orele 08:30-15:00 (pauză de dezinfecție 11:30-12:00) și joi între orele 8.30-17.00 (pauză de dezinfecție 14:30-15:00).

Pentru informații suplimentare accesați:

http://www.dasbv.ro/prestatii-si-beneficii-sociale/acordarea-tichetelor-sociale-pentru-suflet/”, au declarat reprezentanții Direcției de Asistență Socială Brașov.