„Rugăciunea către Sfântul Nectarie, făcătorul de minuni din Eghina, care vindecă boli și cancere

Sfântul Ierarh Nectarie, făcătorul de minuni din Eghina, este unul dintre cei mai iubiți sfinți ai Bisericii Ortodoxe. El a trăit în Grecia în secolul al XIX-lea și a devenit cunoscut ca un mare vindecător și făcător de minuni.

Sfântul Nectarie s-a născut în 1846 în insula Eghina din Grecia. A studiat teologia și a fost hirotonit preot, dar a fost nevoit să părăsească Muntele Athos din cauza problemelor de sănătate. După ce a fost exilat în insula Eghina, el a trăit în sărăcie și a devenit cunoscut pentru darul său de vindecare.

Mulți oameni au venit la el pentru a cere ajutor în probleme de sănătate, iar el a vindecat multe boli incurabile, inclusiv cancerul. Sfântul Nectarie este adesea numit „vindecătorul de cancer” datorită numeroaselor cazuri de vindecări miraculoase ale acestei boli care i-au fost atribuite.

Rugăciune către Sfântul Ierarh Nectarie

„O, preasfinte și întru tot lăudate, mare făcătorule de minuni Nectarie, pri¬mește a¬ceastă puțină rugăciune de la noi, nevred¬nicii robii tăi, căci către tine, ca la un ade¬vărat izvor de tămăduiri și grabnic fo¬lo¬sitor și ajutător prea¬minunat scăpând și către sfânt chipul icoanei tale privind, cu la¬crimi fier¬binți ne rugăm ție: vezi, sfinte, durerile noastre, vezi sărăcia și ticăloșia noastră. Vezi rănile sufletelor și ale trupurilor noastre.

Ne rugăm ție, Sfinte Ierarhe Nectarie, grăbește de ne ajută cu neîncetatele și sfintele tale rugăciuni și ne sprijinește pe noi, robii tăi.

Ia aminte la sus¬pinele noastre și nu ne trece cu ve¬derea pe noi, ticăloșii și scârbiții, că știm, sfinte al lui Dumnezeu, că și după mutarea ta din viața aceasta trecătoare cine a năzuit la ajutorul tău și cu credință ți s-a rugat nu a rămas nea¬jutat.
Că cine te-a chemat întru ajutor și nu l-ai auzit? Sau cine, în dureri fiind și alergând spre ajutorul tău, nu i-ai ușurat suferința?

Minunile și ajutorul tău ne-au făcut și pe noi, ticăloșii și scârbiții, să te chemăm să ne vii în ajutor.
Știm, o, alesule ierarh, de mulți¬mea tă¬măduirilor pe care le-ai făcut, nou doc¬tor fără-de-arginți arătându-te. Nu cu¬noaș¬tem nici sufe-rință și nici durere pe care să nu le poți alina

Nu cunoaștem nici o boală căreia tu să nu îi poți aduce tămăduire, dar mai mult decât atât, nu numai că ai tămăduit boli despre care doctorii ziceau că nu pot fi tămăduite, ci și pe mulți bol¬navi i-ai ajutat să se întărească în credință și în răbdare, și să ia plată de la Dumnezeu pentru osteneala lor.

Îngenunchind, ne rugăm ție, Sfinte Ie¬rarhe Nectarie, ca să te rogi pentru noi lui Hristos, Cel Ce n-a trecut cu vederea rugă¬ciunile tale cele jertfelnice, ci te-a întărit și te-a primit în cereștile locașuri.

Către Acela roagă-te, ca să fim și noi ajutați și miluiți cu rugăciunile tale, și din pagube și necazuri izbăviți, ca să binecu¬vântăm pe Dum-nezeu Cel în Treime lăudat, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

Amin!”