Rugăciunea făcătoare de minuni către Fecioara Maria, Născătoare de Dumnezeu

Preasfânta Stăpână de Dumnezeu Născătoare spre tine îmi îndrept gândul, inima și toate simțurile și te rog cu lacrimi: Până când Măicuță a milostivirii va fi această durere necontenită pe pământ? Până când vrăjmașii nevăzuți ai neamului omenesc vor da lovituri atât de puternice bieților oameni?

Până când vor pângări și vor necinsti trupurile, sufletele și viețile lor? Înșelându-i ca să nu cunoască adevărul, să nu îndeplinească poruncile divine și să nu dea slavă și cinste pururi măritului Dumnezeu Cel în Treime închinat: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt?

Ridică-te Stăpână Atotbună și zdrobește pe vrăjmașii noștri și ai Fiului tău iubit Isus Hristos îngrozindu-i cu nebiruita-ti sfințenie îndreptându-ne pe cărările mântuirii, ca să dăm mereu mărire lui Dumnezeu.

Roagă-te Fecioară pentru Sfânta Biserică pentru propovăduirea evangheliei pe-ntreg pământul, pentru poporul acesta, conducătorii lui, rudele mele, pentru văduve, pentru orfani, bogați, săraci, necăjiți, bolnavi, pentru cei prigoniți, pentru credință, pentru salvarea celor care au rătăcit la sectă, pentru cei răposați. Ajută-ne să ne pocăim toți oamenii de păcatele noastre, să iubim Biserica, să ne spovedim adesea, să renunțăm la păcate, vicii și necredință. Ajută-ne să nu fim insensibili la chemarea divină a blândului tău Fiu care a venit să sufere chinuri barbare pentru bietele ițe rănite atât de mult de vrăjmaș.

Roagă-te Măicuță Sfântă și pentru aceste nevoi ale mele (rostești necazurile care le ai dorințele pe care să ți le împlinească Maica Domnului)Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh în vecii vecilor. Amin!