Regula sfântă pe care elevii trebuiau să o respecte în prima zi a anului școlar, în perioada lui Ceaușescu. Cine nu făcea asta, nu mai intra în școală

În fiecare an, începutul noului an școlar este așteptat cu nerăbdare atât de elevi, cât și de profesori și părinți. Cu toate acestea, în perioada în care România era condusă de Nicolae Ceaușescu, prima zi de școală era departe de a fi o simplă reintegrare în lumea învățământului. Uniformele erau obligatorii, manualele unice, elevii erau supuși unor cerințe stricte, iar școala avea o dimensiune și o semnificație mai largă decât simpla predare și învățare.

Una dintre primele diferențe notabile în timpul erei Ceaușescu era prezența uniformelor școlare. Elevii purtau cu mândrie uniformele, iar acestea erau semnul apartenenței lor la sistemul educațional comunist. Uniforma era o modalitate de a promova egalitatea și unitatea, dar și de a sublinia loialitatea față de regimul comunist.

Prima zi de școală în perioada regimului comunist

În acea perioadă, manualele erau unice și concepute pentru a promova ideologia comunistă. Fiecare subiect era strâns legat de „geniul” lui Ceaușescu și de realizările regimului. Învățarea nu se rezuma doar la materii academice, ci includea și educație patriotică, în care elevii erau învățați să iubească și să respecte Partidul Comunist Român.

O altă caracteristică a școlii în perioada lui Ceaușescu era prezența portretului liderului comunist deasupra catedrei în fiecare sală de clasă. Această imagine a fost folosită pentru a sublinia loialitatea față de conducerea țării și pentru a încuraja un cult al personalității în jurul lui Ceaușescu.

Ce trebuiau să facă elevii în perioada lui Ceaușescu

Sistemul de învățământ românesc din acea perioadă nu se limita la orele de școală. Elevii erau implicați în activități precum muncă pe câmp sau muncă patriotică, menite să îi pregătească pentru „exigențele tot mai înalte ale partidului”. Acest lucru făcea parte din strategia comunistă de a forma o generație loială și devotată.

De la intrarea în grădiniță, copiii erau familiarizați cu conceptul de îndatoriri și obligații. Erau implicați în organizații precum Șoimii Patriei, Pionierii și UTC (Uniunea Tineretului Comunist), care îi învățau despre umanism, dragoste și respect față de patrie, popor și, mai ales, față de Partidul Comunist Român. Aceste organizații jucau un rol crucial în modelarea atitudinilor și comportamentului tinerilor.

În anul 1989, la data de 15 septembrie, Nicolae și Elena Ceaușescu au deschis anul școlar la Iași, într-o vizită de lucru care a durat două zile. Regimul comunist a promovat acest eveniment ca „a 25-a promoție a Epocii de Aur”. În mesajele publicate în presă, se sublinia importanța pregătirii tinerilor pentru orice misiune de partid, iar elevii erau îndemnați să fie „bine pregătiți” pentru a servi interesele partidului și ale țării.